KONKURS FOTOGRAFICZNY

100 lat Niepodległości – 3 kultury -1 ojczyzna – Ryjewo” 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” organizuje konkurs dla mieszkańców gminy Ryjewo na najciekawsze    zdjęcia   przedstawiające elementy dużej i małej architektury     gminy Ryjewo . Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ryjewo.

Czytaj więcej...

OSTOJA - "BOROWY MŁYN"

Stowarzyszenie na Recz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że   dnia 21.02.2018r podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Czytaj więcej...

KIERMASZ WIELKANOCNY 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza dnia 25 marca 2018 r. o godz. 11.00 na placu przy GOK na Kiermasz Wielkanocny.

 

Czytaj więcej...

UWAGA - WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Urząd Gminy w Ryjewie informuje i przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie upływu terminu ważności dowodu. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od momentu jego wydania (lub 5 lat, w przypadku dowodów dla osób które nie ukończyły 5 roku życia).

Czytaj więcej...

KRUS INFORMUJE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o nowych zasadach opłacania składek zdrowotnych rolników i ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczną.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.