MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gmina Ryjewo z dniem 6 października 2016 r. podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego  na realizację projektu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. 

Czytaj więcej...

PROJEKT EDUKACYJNY

Gmina Ryjewo z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. 

Czytaj więcej...

KONKURS W GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę HALLOWEEN. 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań”.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.