KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU

W załączeniu przedstawiamy komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku II związane z terminami zgłaszania w biurze wyborczym komitetów wyborczych i członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj więcej...

DOTYCZY GAZYFIKACJI

Drodzy Mieszkańcy, w związku z planami  ułożenia sieci gazowej w miejscowości Ryjewo przez Polską Spółkę Gazownictwa, zamieszczamy link dla osób zainteresowanych budową przyłącza gazowego do swojej posesji.

Czytaj więcej...

WYBORY SAMORZĄDOWE

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 21 października br. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE POWIŚLAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO PROJEKTU "OSTOJA BOROWY MŁYN"

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie wraz z partnerem Gminą Ryjewo informuje, że w okresie od 01.08.2018 r do 31.12.2020 roku realizuje projekt Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

Informujemy, że zmieniły się wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, przyznanie zasiłku szkolnego oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryjewo, zgodnie z Uchwałą Nr XL/271/18 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 czerwca 2018r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O ŻŁOBKACH

Wójt Gminy Ryjewo, informuje, że w dniu 25 lipca 2018roku Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych.

Czytaj więcej...

UWAGA - WAŻNE!!!

Jest nam bardzo miło podzielić się dobrą informacją, że nasz projekt pn.: MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN: KWIDZYN, SADLINKI, RYJEWO, GARDEJA” został wskazany do dofinansowania.

Czytaj więcej...

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu 17 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję         GD.RET.070/70/D/2018.KR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.