Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju PLGD!!!

Zarząd Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania udostępnia wszystkim zainteresowanym, w tym grupom  defaworyzowanym do konsultacji projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w tym zmiany kryteriów wyboru operacji, projekt zmiany procedury wyboru i oceny operacji do strategii rozwoju PLGD oraz wykaz zmian z uzasadnieniem.

Czytaj więcej...

SPŁYW KAJAKOWY WISŁĄ 2017

Dnia 26 sierpnia 2017r. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza na spływ kajakowy Wisłą trasą Korzeniewo - Biała Góra.

Czytaj więcej...

INWENTARYZACJA

 

DRODZY MIESZKAŃCY

W dniach 21 sierpnia – 22 września 2017r na terenie Gminy Ryjewo będzie prowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, azbestu, źródeł ogrzewania przez upoważnionych ankieterów firmy Green Key.

Czytaj więcej...

LIST DO ROLNIKÓW I ICH DZIECI

Informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Pan Adam Sekściński wystosował list do rolników i ich dzieci,

Czytaj więcej...

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

DRODZY MIESZKAŃCY

Dotyczy projektu: „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.

Czytaj więcej...

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

W związku z licznymi prośbami mieszkańców o wydłużenie czasu pracy Urzędu Gminy w Ryjewie informuję, iż od dnia 1.05.2017r. Urząd Gminy w Ryjewie czynny będzie w następujących godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-15.30

Środa 7.30-17.00

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

                                                                                                                                            Wójt

/-/Sławomir Słupczyński

DARMOWA POMOC PRAWNA

Od dnia 4 stycznia będzie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej w ramach  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Czytaj więcej...

WIDZISZ AWARIĘ LAMPY ULICZNEJ – ZGŁOŚ

  • Szanowni Mieszkańcy, jeśli widzicie nie świecącą lub mrugającą lampę uliczną, prosimy o zgłaszanie tego faktu pod:
  1. numerem telefonu 801 800 103
  2. e-mailem na: awarie.oswietlenie@ energa.pl
  3. lub do Urzędu Gminy tel. 55 277 4270 wew. 35.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.