Dofinansowanie

 

     

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

 

  • Planowany koszt kwalifikowalny zadania wynosi 17 269,00 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 14 670,00 zł

 

-       środki NFOŚiGW – 8 634,00 zł

 

-       środki WFOŚiGW w Gdańsku – 6 036,00 zł