CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

     

 

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryjewo – edycja 2016”” zostaną wykonane zadania polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 10 budynków mieszkalnych.