Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza”

Konkurs będzie polegał na dofinansowaniu zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła poprzez:

  • likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

        kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

        źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),

  • ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Ryjewie z wnioskiem oraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan przed rozpoczęciem prac w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

Wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu po dniu 29.04.2016r. nie będą rozpatrywane.

Informację o zakwalifikowaniu zadania do realizacji- wnioskodawcy otrzymają pisemnie.

Wymagane formularze pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo, w pokoju nr 17 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.pl.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Magdaleną Hercer w pokoju
nr 17 na II piętrze lub pod nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

Załączniki do pobrania

 

Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”   edycja 2016.

Wniosek