Ryjewo XXI wieku – 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja

 

 

 

 

 • Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ryjewo XXI wieku – 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja"

• Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 10 000,00 zł

• Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100,00% kosztów kwalifikowalnych

• Fundacja Polish-American Development Council, przeprowadziła w dniach 4-5 września 2018 roku prelekcje w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Ryjewo. W lekcjach wzięły udział wszystkie dzieci ,które uczą się w naszych placówkach. Fundacja przekazała materiały informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych, a także nagrody w konkursach, które zostały ogłoszone w szkołach. W dużej mierze plany lekcji i zakładki zostały przekazane dyrektorom placówek, natomiast pozostała część wraz z broszurami dla dorosłych sukcesywnie jest rozdawana na spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest urząd gminy. Cała kampania dotarła do wszystkich grup społecznych co w dużym stopniu zwiększyło świadomość społeczeństwa na temat segregacji, recyklingu i ochrony środowiska.

 

www.wfos.gdansk.pl