Czyste powietrze Pomorza rozliczenie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017”.

 

  • Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 110 271,88 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 26 270,00 zł co stanowi 23,82 % kosztów kwalifikowalnych
  • Dotacja z budżetu Gminy w kwocie 5 531,75 zł.