REKRUTACJA DO PROJEKTU "OSTOJA BOROWY MŁYN"

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie wraz z partnerem Gminą Ryjewo informuje, że w okresie od 01.08.2018 r do 31.12.2020 roku realizuje projekt Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.