WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 2018r.

Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

 

 

Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości

 

GKI/GN.6845.11.2018                                                 

                                                                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

                        PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Lp.

Nieruchomość z

oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow.

nieruchomości

Położenie miejscowość

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Kwota dzierżawy

2

3

4

5

6

7

8

 1.

GD1I/00024782/4

Cz.dz 400/24

15 m2

 

Ryjewo

Postawienie blaszanego budynku gospodarczego

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka czynszu płatna miesięcznie wynosi 0,70 zł za 1 m².Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

 2.

GD1I/00042697/3

Cz.dz. 203/16

700 m2

 

Ryjewo

Z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,50 zł za 1 m² . Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

 3.

GD1I/00048351/8

Dz. 62/2

960 m2

Jarzębina

Z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka roczna czynszu wynosi 0,20 zł za 1 m² . Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

 4.

GD1I/00025260/6

Dz. 323/6

Dz. 323/9

Dz.323/10

62 m2

7 m2

       2 m2

Ryjewo

Na postawienie blaszanego budynku gospodarczego27,60 m2. Na cele rekreacyjne 43,40 m2 .

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka miesięczna czynszu za postawienie blaszanego budynku gospodarczego wynosi 0,50 zł za 1 m² . Stawka roczna za grunt z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 0,20 zł za 1m2.Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

 5.

GD1I/00025260/6

Dz.323/3

41 m2

Ryjewo

Na postawienie blaszanego garażu 19 m2 oraz 22 m 2 na cele rekreacyjne

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka miesięczna czynszu za postawienie blaszanego garażu wynosi 0,50 zł za 1 m² . Stawka roczna za cele rekreacyjne 0,20 zł za 1 m2. Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

 6.

GD1I/00024782/4

Cz.dz.400/24

16,50 m2

Ryjewo

Na postawienie blaszanego budynku gospodarczego

Bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,70 zł za 1 m² . Czynsz płatny do 31 marca każdego roku plus należny podatek VAT. Za rok 2018r. czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie, na tablicy sołectwa Ryjewo, sołectwa Jarzębina w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej : www.ryjewo.pl na okres 21 dni tj. od   28.09.2018 do 19.10.2018r.   Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 Urząd Gminy w Ryjewie lub telefonicznie nr 55 2774221 wew. 36.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.