OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA WÓJTA GMINY RYJEWO

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. SŁUPCZYŃSKI Sławomir, lat 49, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Ryjewo

zgłoszony przez KWW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY

 

 

 

 

Uchwała Nr 8/18

Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie

z dnia 4 października 2018 r.

 

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Ryjewo

 

Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie stwierdza, co następuje:

 

§ 1.

 

1.    W wyborach Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 października 2018  r. jako kandydat na Wójta Gminy Ryjewo został zarejestrowany tylko SŁUPCZYŃSKI Sławomir, zgłoszony przez KWW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY

 

 

2.    Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy Ryjewo.

§ 2.

 

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.    Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Ryjewo.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej Ryjewie

 

/-/ Dariusz Dwórznik

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.