WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA 2019r.

Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.2204 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Położenie nieruchomości

Opis, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Ryjewo, ul. Grunwaldzka

Cz.działki nr 400/24 o pow. 16,50 m2

GD1I/00024782/4

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na postawienie blaszanego budynku gospodarczego.

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,70 zł za 1m2.

Czynsz roczny płatny jest jednorazowo do 31 marca każdego roku. W przypadku umów zawartych po 31 marca, termin płatności będzie każdorazowo określony w umowach.

Ryjewo, ul. Grunwaldzka

Cz.działki nr 400/24 o pow. 16,50m2

GD1I/00024782/4

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na postawienie blaszanego budynku gospodarczego.

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,70 zł za 1m2.

Czynsz roczny płatny jest jednorazowo do 31 marca każdego roku. W przypadku umów zawartych po 31 marca, termin płatności będzie każdorazowo określony w umowach.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ryjewo, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej : www.ryjewo.pl na okres 21 dni tj. od 22 .02.2019r. do   15.03.2019r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie lub telefonicznie 552774221 wew.36.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.