Filtr
 • XLI SESJA RADY GMINY RYJEWO

  Dnia 5 września 2018r. o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Ryjewo.

 • DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2018

  Dnia 16 września 2018r. w miejscowości Parszczyce odbędą się Dożynki Województwa Pomorskiego.

   

 • DOŻYNKI GMINNE 2018

  Sołtys i Rada Sołecka w Straszewie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Straszewskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się dnia 01.09.2018 r. (sobota) na placu przy Szkole Podstawowej w Straszewie.

   

 • MECZ CZARNI STRASZEWO - PIAST MAJEWO

  Dnia 25 sierpnia o godz. 17.00 w Straszewie odbędzie się mecz Czarni Straszewo - Piast Majewo.

 • POWIATOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

  Wójt Gminy Ryjewo, ZOP ZOSP RP w Kwidzynie oraz KP PSP w Kwidzynie zapraszają na II powiatowe młodzieżowe zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą się w miejscowości Ryjewo dnia 08.09.2018 r.

 • DOTYCZY GAZYFIKACJI

  Drodzy Mieszkańcy, w związku z planami  ułożenia sieci gazowej w miejscowości Ryjewo przez Polską Spółkę Gazownictwa, zamieszczamy link dla osób zainteresowanych budową przyłącza gazowego do swojej posesji.

 • WYBORY SAMORZĄDOWE

  Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 21 października br. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU "OSTOJA BOROWY MŁYN"

  Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie wraz z partnerem Gminą Ryjewo informuje, że w okresie od 01.08.2018 r do 31.12.2020 roku realizuje projekt Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • INFORMACJA O ŻŁOBKACH

  Wójt Gminy Ryjewo, informuje, że w dniu 25 lipca 2018roku Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych.

 • UWAGA - WAŻNE!!!

  Jest nam bardzo miło podzielić się dobrą informacją, że nasz projekt pn.: MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN: KWIDZYN, SADLINKI, RYJEWO, GARDEJA” został wskazany do dofinansowania.