Filtr
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  Gmina Ryjewo z dniem 6 października 2016 r. podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego  na realizację projektu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. 

 • XXI SESJA RADY GMINY RYJEWO

  OGŁOSZENIE O XXI SESJI RADY GMINY RYJEWO.

 • PROJEKT EDUKACYJNY

  Gmina Ryjewo z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Pasjonaci nauki - program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. 

 • Dofinansowanie

  Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

 • OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU POSTĘPOWANIA

  Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań”.

 • XX SESJA RADY GMINY RYJEWO

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  XX  sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia  28 września  2016r. (środa) o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70)  z proponowanym porządkiem obrad: