Filtr
 • KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013”

  Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 • Warsztaty kaligraficzne dla dzieci

   

  Gminna Bibliotek Publiczna zaprasza dzieci na warsztaty kaligraficzne

  15 maja o godz. 16.00, z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zapraszamy dzieci na warsztaty kaligraficzne, podczas których poznają technikę pisania przy użyciu takich narzędzi pisarskich jak stalówka czy gęsie pióro. Warsztaty poprowadzi naczelny kaligraf pan Grzegorz Kilian z Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie. Każdy uczestnik warsztatów, po zajęciach, otrzyma „certyfikat pelplińskiego skryby”.

  Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie do 6 maja.

  Dla dzieci spoza Ryjewa zapewniamy bezpłatny transport powrotny do domu.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Ogłoszenie o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego

                                                                 Ryjewo, dnia 24.04.2013 r.

   Ogłoszenie

  Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.  Nr 142 z 2001r. poz. 1591z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 24 kwietnia 2013 r. od godz. 12 Wójt Gminy Ryjewo odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo.

                                       

                                                                                                                                                                                                                             

   

 • Ogłoszenie o stanie alarmu przeciwpowodziowego

   

  Ogłoszenie

  Z dniem 15.04.2013 roku od godziny 1500 Starosta Kwidzyński ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo.
  Proszę o zachowanie czujności i śledzenie komunikatów.

  ZASTĘPCA WÓJTA
  /-/ Sławomir Słupczyński

 • Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie i Fundacja Filantropijna „Projekt”  w ramach programu „Działaj Lokalnie” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 1100 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.

 • Ogłoszenie w sprawie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadkami komunalnymi.

  Drodzy mieszkańcy,

  Wójt Gminy Ryjewo pragnąc umożliwić wszystkim mieszkańcom złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie (do 22 kwietnia 2013r.) wyznacza dyżury pracowników, którzy poza godzinami pracy urzędu przyjmować będą deklarację w następujących dniach:

  18 kwietnia 2013 r. (czwartek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter,
  19 kwietnia 2013 r. (piątek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter,
  22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) – od godz. 1530 do godz. 1800, pok. nr 4, parter.

 • Uroczystość wręczenia medali małżonkom obchodzącym jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

  W dniu 6 marca 2013 roku w tut. urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia medali małżonkom obchodzącym jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
  Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Józef Gutowski.
  Medalami udekorowano 6 par małżeńskich i są to Państwo:

 • Zaproszenie na XXV obrady sesji Rady Gminy Ryjewo

  Nr 0002.25.2013

  Ryjewo, dnia 21 marca 2013 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 5 kwietnia 2013 r. (piątek) o godzinie 14 oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Ryjewo oraz Sołtys Sołectwa Barcice zapraszają mieszkańców Sołectwa Barcice na zebranie wiejskie, które odbędzie się

  dnia 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 19.00

  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.