Filtr
 • OSTOJA - "BOROWY MŁYN"

  Stowarzyszenie na Recz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że   dnia 21.02.2018r podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 • I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

  Wójt Gminy Ryjewo, Akademia Piłkarska Champions GKS Ryjewo zapraszają dnia 10 i 11 marca 2018 r. na I Halowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Wójta Gminy Ryjewo.

   

 • KONKURS DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW - FLORIANY 2018

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów Floriany 2018.

 • UWAGA - WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

  Urząd Gminy w Ryjewie informuje i przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie upływu terminu ważności dowodu. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od momentu jego wydania (lub 5 lat, w przypadku dowodów dla osób które nie ukończyły 5 roku życia).

 • KRUS INFORMUJE

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o nowych zasadach opłacania składek zdrowotnych rolników i ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczną.

 • CZYSTE POWIETRZE POMORZA - 2018

  Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”

 • OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE art. 19a

  Wójt Gminy Ryjewo informuje, że w dniu 31.01.2018r. Gminny Klub Sportowy w Ryjewie złożył wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. "Ryjewo CUP 2018 - I Turniej Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Ryjewo".