Filtr
 • MECZ W STRASZEWIE

  Dnia 22 kwietnia 2018r. o godz. 15.30 na boisku w Straszewie odbędzie się mecz SKS Czarni Straszewo - Pogoń Smętowo.

   

 • SESJA RADY GMINY RYJEWO

  Dnia 25 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Ryjewo.

   

 • NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie "Rocznego programu współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

 • PROJEKT “POMORSCY PARTNERZY W E-ROZWOJU”.

  Gmina Ryjewo uczestniczy w projekcie “Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”. Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych oraz monitorowanie procesu świadczenia usług dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 • KURS UNIJNY "Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!"

  Projekt skierowany jest do 88 osób biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego. Kursy w zakresie: ratownik wodny, pierwsza pomoc, sternik motorowodny, barman.

 • PROJEKT "BEZPIECZNE WSPARCIE"

  Projekt "Bezpieczne Wsparcie" skierowany do osób planujacych rozpoczęcie własnej działaności gospodarczej.

   

 • POWIŚLAŃSKI STÓŁ WIELKANOCNY 2018-ZDJĘCIA

  17 marca 2018r. w Ryjewie odbył się Powiślański Stół Wielkanocny. Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu kwidzyńskiego zaprezentowały wspaniałe potrawy wielkanocne i pięknie nakryte stoły.

 • OSTOJA - "BOROWY MŁYN"

  Stowarzyszenie na Recz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że   dnia 21.02.2018r podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.