Filtr
 • PLGD ZAPRASZA NA SPOTKANIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PLGD zaprasza na spotkania organizowane wraz z poszczególnymi Urzędami Miast i Gmin. Spotkania dotyczą przygotowania wniosków wraz załącznikami. 

 • Rozliczenie

   

       

   

   Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie zgodnie z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2016”

  • Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 15 753,20 zł.
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 13 390,22 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
  • Usunięto 22,44 Mg odpadów zawierających azbest.
 • REKRUTACJA TRWA – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

  Jolanta Woźnica PERSONA Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy zaprasza do udziału w projekcie: „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych  zamieszkujących powiat kwidzyński”. 

 • EKOLOGIA NASZEGO PODWÓRKA

  Urząd Gminy w Ryjewie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym EKOLOGIA NASZEGO PODWÓRKA

 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  Gmina Ryjewo z dniem 6 października 2016 r. podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego  na realizację projektu pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. 

 • XXI SESJA RADY GMINY RYJEWO

  OGŁOSZENIE O XXI SESJI RADY GMINY RYJEWO.