Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020

 

W ramach realizacji projektu ,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w zakresie działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Ryjewo opracowała spot informacyjny.