Zapytanie cenowe - Usługa opracowania koncepcji

 

Ryjewo, dnia 03.04.2014 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro

 

          1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (EKOFINN-POL.Sp.z o.o.Banino k/Gdańska)

          2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ELPROJEKT Sp. z o.o. Elbląg)

          3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (DROG-BUD s.c. Tczew)

         4. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ECOTECH Sp. z o.o. Sp.k. Wiślina)

          5. Tablica ogłoszeń

          6. Strona internetowa Zamawiającego www.ryjewo.pl

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego Usługę opracowania koncepcji.

Po zapoznaniu się z Państwa działalnością oraz referencjami proszę o przedstawienie oferty na opracowanie koncepcji na:

1. Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mątowskie Pastwiska gm. Ryjewo z optymalnym wykorzystaniem istniejących obiektów.

2. Budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni z tranzytem ścieków do systemu kanalizacyjnego będącego w eksploatacji gminy Kwidzyn w miejscowości Gurcz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków.

 

Stan istniejący oczyszczalni ścieków

 1. Średniodobowy aktualny dopływ ścieków wynosi 230 m³/d
 2. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków:
  1. Punkt zlewny
  2. Krata ręczna
  3. Piaskownik poziomu przepływowy
  4. Przepompownia technologiczna
  5. Dwuciągowy reaktor biologiczny (komora denitryfikacji i nitryfikacji)
  6. Osadnik wtórny
  7. Poletka osadowe
 3. Rozwiązania zawarte w koncepcji winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Ponadto opracowanie będzie także obejmowało przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wskaźnikowego dla obu wariantów.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru usługodawcy w oparciu o najniższą zaproponowaną cenę.

Przewidywany termin realizacji zadania – 50 dni od daty podpisania umowy.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do godz. 15.30 dnia: 14.04.2014 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-   w formie pisemnej na adres ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo,

-   za pośrednictwem faksu 0-55-277-43-21,

-   za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Płatność wynagrodzenia przelewem na konto bankowe wykonawcy w ciągu 14 dni od przekazania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i faktury.