Gmina Ryjewo

Budowa przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo W miesiącu kwietniu 2018 roku dokonano ostatnich czynności odbiorowych robót związanych z „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. „Głównym celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ryjewo –aglomeracji ściekowej Ryjewo, oraz spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM. W wyniku realizacji projektu z ulepszonego oczyszczania ścieków skorzystają dotychczasowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej gminy (2575 os). Obecny zasięg oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach obejmuje m. Ryjewo, jednak docelowo w przyszłości po modernizacji oczyszczalni planuje się zwiększyć zasięg jej obsługi o m. Mątowskie Pastwiska – 28 gospodarstw domowych ( po dalszej rozbudowie sieci). Zakres rzeczowy projektu został podzielony na dwie części: – Część I. Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach. – Część II. Przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo. Okres realizacji projektu od 01.07.2017r. do 30.04.2018r. Wartość inwestycji – 7.541.155,17 zł. (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy- -sto pięćdziesiąt pięć złotych 17/100). Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Koszt kwalifikowany zadania w RPO 6.131.590,46 zł. Koszt kwalifikowany zadania w WFOŚ 7.310.553,00 zł. Uzyskane dofinansowania : 5.211.851,89 – środki RPO WP 2.000.000,00 – środki pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku Środki własne Gminy: 329.303,28 Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach udzielonej pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł 
https://wfos.gdansk.pl/

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content