Sprawozdanie z badań z dn. 20.09.2021.

Raporty z badań z dn. 10.08.2021r.

Raporty z badań z dn. 30.07.2021r.

Raporty z badań z dn. 28.06.2021r.

Raporty z badań z dn. 30.04.2021r.

Raport z badań z dn. 25.01.2021.

Sprawozdanie z badań z dn. 17.09.2020.

Raport z badań z dn. 28.08.2020.

Raport z badań z dn. 16.06.2020r.

Raport z badań z dn. 30.04.2020r.