Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Kwidzyn

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa od dofinansowanie projektu nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 podpisana w dniu 11 grudnia 2017 r. Beneficjent (Partner wiodący): Gmina Kwidzyn Partnerzy: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Miasto … Read more

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane

Miasto Kwidzyn wraz z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo realizuje projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Głównym celem projektu jest poprawa … Read more

Program YOUNGSTER PLUS

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Ryjewo przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS, na podstawie podpisanej w dniu 29 maja 2018r. umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Program obejmuje wsparcie nauki języka angielskiego uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo. Gmina Ryjewo uzyska wsparcie … Read more

Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla

„Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”.  Gmina Ryjewo z dniem 18 sierpnia 2017 roku podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego … Read more

Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo

Gmina Ryjewo z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Ryjewie oraz Szkołę Podstawową w Straszewie, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego … Read more

Budowa przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo W miesiącu kwietniu 2018 roku dokonano ostatnich czynności odbiorowych robót związanych z „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. „Głównym celem zadania … Read more

Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo

W ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo” wykonano kompleksową i głęboką modernizację energetyczną – 4 obiektów użyteczności publicznej: – Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie, – Urzędu Gminy w Ryjewie, – Zespołu Szkół w Ryjewie, – Szkoły Podstawowej w Straszewie. W poszczególnych budynkach w ramach termomodernizacji wykonano: … Read more

Ryjewo XXI wieku- 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja (2018)

Celem strategicznym projektu „Ryjewo XXI wieku- 3xS, Środowisko, Surowce, Segregacja” było zwiększenie świadomości na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo. Prelekcje, materiały edukacyjne oraz nagrody konkursowe w ramach projektu miały bardzo szerokie grono odbiorców – od najmłodszych przedszkolaków po dorosłych mieszkańców Gminy Ryjewo. Podczas prelekcji oraz za pośrednictwem broszur przekazywano odbiorcom wiedzę … Read more

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo W miesiącu kwietniu 2018 roku dokonano ostatnich czynności odbiorowych robót związanych z „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”. „Głównym celem zadania … Read more

Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo

W ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo” wykonano kompleksową i głęboką modernizację energetyczną – 4 obiektów użyteczności publicznej: – Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie, – Urzędu Gminy w Ryjewie, – Zespołu Szkół w Ryjewie, – Szkoły Podstawowej w Straszewie. W poszczególnych budynkach w ramach termomodernizacji wykonano: … Read more