Historia

Ziemie wchodzące w skład gminy Ryjewo nie posiadają jednolitego ukształtowania geograficznego, co nie pozostało bez wpływu na ich rozwój, prowadząc do powstania odrębnych (mikro)krain historycznych. W części wschodniej należącej do Pojezierza Iławskiego występują ślady osadnictwa sięgające neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Część zachodnia stanowi fragment Doliny Wisły, została zasiedlona w zasadzie dopiero w … Read more

Tablice pamięci

Obelisk upamiętniający bitwę pod Trzcianem z 27 VI 1629 r. Bitwa pod Trzcianem stanowiła epizod wojny polsko-szwedzkiej z lat 1626-29. Po zdobyciu Inflant w roku 1621, kolejnym celem króla szwedzkiego Gustawa Adolfa stało się Pomorze. Król Polski Zygmunt III Waza, zgłaszający pretensję do tronu szwedzkiego i popierający cesarza w wojnie trzydziestoletniej (1618 – 48) był … Read more

Menonici

Zagroda mennonicka w Mątowskich Pastwiskach Najstarszy tego typu obiekt w powiecie kwidzyńskim, pochodzący z końca XVIII wieku. Z zachowanego na belce napisu wynika, że zasadniczy budynek powstał w 1779 roku. Pozostałe części to budynek gospodarski wraz z tzw. budynkiem dla dziadków i budynkiem dla robotników, całość założenia na planie litery “L”. Budynek wpisany do rejestru … Read more

Cmentarze

Pierwszy z cmentarzy znajdował się w dawnej wsi Tragheimerweide. W jego okolicy znajdował się zbudowany jeszcze w XVIII wieku drewniany bettenhaus, który był wówczas jedynym domem modlitwy tego wyznania po prawej stronie Wisły między Malborkiem a Kwidzynem. Drugi z cmentarzy znajdował się we wsi Zwanzigerweide, gdzie w 1866 roku zbudowano nowy bettenhaus dla tej gminy … Read more

Kościoły

Kościół p.w. Świętej Rodziny w Ryjewie Malowniczo położony na wzgórzu kościół neogotycki zbudowany w latach 1908-1909. Wnętrze kościoła trójnawowe, halowe z wydzielonym, prostokątnym prezbiterium, nakryte sklepieniem gwiaździstym, podpartym dwoma rzędami ośmiobocznych filarów. Budynek kościoła trójczłonowy, przykryty dwuspadowymi dachami, wieża zwieńczona sygnaturką w formie pinakla krytego blachą. Kościół od początku służył katolikom, w 1934 roku ustanowiono … Read more

Miejsca kultu religijnego

Wszystkie Ryjewo Straszewo Benowo Pułkowice Barcice Klecewko Ryjewo1 Ryjewo2 Ryjewo3 Ryjewo4 Ryjewo5 Straszewo1 Straszewo2 Straszewo3 Benowo Barcice Pułkowice Klecewko

Zabytki

Do rejestru zabytków województwa pomorskiego wpisanych jest kilka obiektów z terenu gminy Ryjewo, dalsze kilkadziesiąt podlega zaś ochronie konserwatorskiej, jako obiekty o szczególnych walorach kulturowych. Chcemy przybliżyć mieszkańcom oraz przyjezdnym te z nich, które uważamy za godne zobaczenia.

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne Oznakowany szlak rowerowy Dolina Dolnej Wisły (wchodzący w skład międzynarodowej trasy rowerowej R-1) rozciąga się wzdłuż Wisły po obu jej stronach od Cierpic po lewej stronie, przez Bydgoszcz i dalej na północ przez Świecie, Nowe i Gniew aż do Tczewa. Następnie biegnie prawym brzegiem Wisły z powrotem w górę rzeki przez Kwidzyn, Grudziądz … Read more

Ścieżka spacerowa

Lokalizacja: Ryjewo, przy oczku wodnym, przy wjeździe od strony Sztumu. Ścieżka biegnie w lesie wzdłuż strumienia uchodzącego do jeziorka. Do dyspozycji spacerujących znajdują się miejsca do siedzenia, nad strumykiem zawieszonych jest kilka mostków. W przedwojennym Ryjewie teren ten nazywano Rajem, a leśne strumienie wijące się wąwozem nosiły nazwę Tygrys i Eufrat. Rosną tu prawie wszystkie … Read more