Zaproszenie

Zapraszamy 27 czerwca 2021 roku do Trzciana na uroczystość otwarcia ścieżki edukacyjnej Trzciano – Straszewo – Pułkowice upamiętniającej zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Trzcianą, która odbyła się 27 czerwca 1629 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY, DZIAŁKOWICZE !

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów atmosferycznych, a co za tym idzie występującym zagrożeniem suszy zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o ograniczenie wykorzystywania  wody z gminnej sieci wodociągowej w celu podlewania działek, trawników oraz ogródków przydomowych Dziękujemy

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla “Budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. Załącznik do powyższego zawiadomienia jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Ryjewie w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu.

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – od dnia 14 czerwca 2021r.

Informacja dla hodowców drobiu o końcu obostrzeń i konieczności trzymania drobiu w zamknięciu

Świetlica wiejska w Rudnikach bierze udział w konkursie “Podwórko NIVEA” Zagłosuj!

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach !!

Loteria – spis powszechny