Gmina Ryjewo

Referat finansowy

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PARTER POKÓJ NR 2
STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT LOKALNYCH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA GORCZYCA
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 15
ADRES MAILOWY: podatki@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:  – dotyczy obowiązku podatkowego powstałego do dnia 30.06.2019r.

  •  deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
  • załącznik do deklaracji  (ZN-1)  bądź wykaz współwłaścicieli (ZW-1),  
  •   dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości np.: akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy – dotyczy obowiązku podatkowego powstałego od 01.07.2019r.: 

  • deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), 
  • załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu/zwolnieniu z opodatkowania (ZDN-1, ZDN-2),
  • dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości np.: akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy
 

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Inne sprawy w Referacie Finansowym

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content