autko2

DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZU STRAŻACKIEGO

OSP Ryjewo zakupiło fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo- gaśniczy z napędem 4×4 typu GBA 4,1/16 na podwoziu VOLVO FLD3C. Auto zostało zakupione za niebagatelną kwotę 799.869,00 zł . Zakup samochodu sfinansowano:

– w wysokości 260.000,00 zł w oparci o postanowienie Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych . Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

– w wysokości 200.000,00 zł w ramach zadania publicznego pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego” z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

– w wysokości 339.869,00 zł w ramach dofinansowania Gminy Ryjewo.

WFOŚiGW w Gdańsku

1) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla jednostki OSP Ryjewo.

2) Koszt kwalifikowany zadania 799.869,00 PLN

3) Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku 260.000,00 PLN

4) Dotacja WFOŚIGW w Gdańsku została wykorzystana na zakup samochodu średniego dla OSP Ryjewo.

5) W ramach zadania został zakupiony fabrycznie nowy, średni samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo- gaśniczy z napędem 4×4 VOLVO FLD3C FL dla OSP Ryjewo.

6) http://wfosigw.gda.pl/

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content