Gmina Ryjewo

Ekologia w Gminie Ryjewo

W ramach realizacji projektu ,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w zakresie działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Ryjewo opracowała spot informacyjny.Wszelkich informacji związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Ryjewo można zasięgnąć konsultując się z Pracownikami Urzędu Gminy w Ryjewie:

  • Pani Dorota Cipkowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – nr tel. 55 277 42 21 wew. 31
  • Pan Piotr Gabryś – stanowisko ds ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt   – nr tel. 55 277 42 70 wew. 32
  • Pani Bernadeta Szydłowska – stanowisko ds księgowości budżetowej oraz windykacji należności cywilnoprawnych – nr tel. 55 277 42 21 wew. 14

Nasze inwestycje ekologiczne

Herb Gminy Ryjewo

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content