Gmina Ryjewo

uwaga

Informacja dla hodowców drobiu dotycząca ptasiej grypy H5N8

W związku z wykryciem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) u kur niosek w gospodarstwach na terenie gminy istnieje konieczność zachowania zasad bioasekuracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z powyższym przypomina o konieczności:

  • odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie , w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
  • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych , do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • przechowywania paszy oraz ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
  • karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami .

Z ramienia Powiatowego Lekarza Weterynarii będą przeprowadzane kontrole gospodarstw pod względem zachowania zasad bioasekuracji. W przypadku nie stosowania się do zasad o których mowa powyżej będą nakładane kary administracyjne, a w przypadku stwierdzenia H5N8 nie będą wypłacane odszkodowania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na incydenty dotyczące nielegalnego obrotu żywym drobiem. Jednocześnie informuje , że na terenie powiatu kwidzyńskiego nie ma targowisk zatwierdzonych do obrotu żywymi zwierzętami w tym drobiem. W przypadku stwierdzenia procederu, o którym mowa powyżej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie prosi o natychmiastowe powiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej w Kwidzynie.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content