Gmina Ryjewo

ceeb-696x584

Informacja dla mieszkańców odnośnie konieczności rejestracji źródeł ciepła

Od 1 lipca rusza wielki spis źródeł ciepła w Polsce.  Samorządy w całej Polsce przygotowują się do wielkiej inwentaryzacji źródeł ciepła. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) trafią wszystkie źródła ogrzewania w kraju o mocy poniżej 1MW. Do ewidencji trafią wszystkie domy jednorodzinne i wielolokalowe, budynki publiczne, lokale usługowe,

Obowiązkiem właściciela nieruchomości lub jej zarządcy będzie złożenie deklaracji, w której wskaże, jakim dokładnie źródłem ciepła ogrzewany jest każdy budynek, którego jest właścicielem lub zarządcą.  W CEEB mają zostać ujęte wszystkie źródła ciepła, w tym między innymi:

 • sieć ciepłownicza,
 • kotły grzewcze na paliwa stałe,
 • piece kaflowe,
 • piece wolnostojące opalane paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),
 • kominki opalane biomasą,
 • kotły olejowe,
 • gazowe podgrzewacze (przepływowe i pojemnościowe),
 • kominki gazowe,
 • grzejniki gazowe,
 • nagrzewnice gazowe,
 • promienniki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnie,
 • kuchnie węglowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne.

Na złożenie deklaracji właściciel lub zarządca nieruchomości będzie mieć 12 miesięcy,
dla budynków oddanych do użytku przed 1 lipca 2021 roku, lub 14 dni, w przypadku uruchomienia nowego źródła ciepła w budynkach oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku. Można to zrobić samemu przez Internet na stronie  www.zone.gunb.gov.pl , lub składając papierową deklaracje w urzędzie Gminy. (wzór deklaracji oraz przykładowy sposób wypełnienia znajdują się poniżej)  Za niezłożenie deklaracji lub przekroczenie terminu właściciel budynku lub zarządca nieruchomości zostanie ukarany grzywną.

W ramach znowelizowanej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw samorządy otrzymały także szereg uprawnień pozwalających
im na skuteczne egzekwowanie informacji od mieszkańców oraz weryfikowanie czy informacje złożone w deklaracjach są zgodne ze stanem faktycznym. Oznacza to, że w przypadku niezłożenia deklaracji możemy spodziewać się kontroli odpowiednich służb, tj. komisji z urzędu Gminy, policji lub nadzoru budowlanego, które będą miały prawo skontrolować czym dokładnie ogrzewamy nasz dom oraz zweryfikować zadeklarowane źródło ciepła. Wyrywkowe kontrole prowadzone będą także w budynkach, dla których deklaracje zostaną złożone w terminie.

Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez wyeliminowanie tych źródeł ciepła i paliw, które zgodnie z obowiązującym prawem nie powinny być już użytkowane.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content