informacja-znak

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zakres zmian LSR dotyczy:

 • przedsięwzięcia I.1.2. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu
  – dodano możliwość ogłoszenia
  projektu grantowego,
  – zmniejszono wymagania względem doświadczenia wnioskodawców.
 • przedsięwzięcie 1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki
  – zwiększono wskaźnik produktu ze względu na minimalną liczbę zadań grantowych w ogłaszanym projekcie grantowym.
 • przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami

Wykaz zmian:
Tabela 10 – str. 34 , tabela 11 – str. 36, tabela 12 – str. 37, tabela 14 – str. 39-41, tabela 15 – str. 44, tabela 16 – str. 48, rozdział 6.4 – str. 52, załącznik nr 3 do LSR – str. 70-74. 
Propozycję zmian zaznaczone kolorem czerwonym w Lokalnej Strategii Rozwoju

UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie oraz wynikają z przeprowadzonych naborów na realizację tych przedsięwzięć. W ramach ostatniego naboru w ramach przedsięwzięcia I.1.2.”Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu” nie wpłynął ani jeden wniosek. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” do dnia 16 września 2019. do godziny 15.00 do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 lub elektronicznie na adres: sekretariat@powislanskalgd.pl  (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content