informacja

NOWE STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Ryjewo, na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24e i art. 24f. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że w okresie od 12 czerwca 2019 roku do 11 czerwca 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Taryfy na lata 2019 – 2021 zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE decyzją GD.RET.070/70/D/2018.KR z dnia 17 maja 2018 roku. Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki, kształtować się będzie następująco:

  1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody3,33 zł/m³ netto – 3,60 zł/m³ brutto.
  2. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od gospodarstw domowych – 5,70 zł/m³ netto – 6,16 zł/m³ brutto.
  3. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od pozostałych dostawców  – 8,80 zł/m³ netto – 9,50 zł/m³ brutto.
  4. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od zakładów produkcyjnych  – 14,51 zł/m³ netto – 15,67 zł/m³ brutto.
  5. Cena za 1 m³ dowożonych ścieków komunalnych z terenu Gminy Ryjewo  – 5,70 zł/m³ netto – 6,16 zł/m³ brutto.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content