Gmina Ryjewo

Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo

Gmina Ryjewo z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Ryjewie oraz Szkołę Podstawową w Straszewie, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 489 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników. Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi Gmina Ryjewo oraz Partner niepubliczny – F5 Konsulting Sp. z o.o.

  • Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa – 03. Edukacja
  • Działanie – 03.02. Edukacja ogólna
  • Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.
  • Budżet projektu: 1 749 000,00 zł
  • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 661 550,00 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Ryjewo działa Biuro Projektu. Informacji na temat projektu udziela Magdalena Gabryś: tel. (55) 277 42 21, e-mail: srodowisko@ryjewo.pl. 

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content