Gmina Ryjewo

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane

Miasto Kwidzyn wraz z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz z Gminą Ryjewo realizuje projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy.

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowane 80,00 km szlaku kajakowego. Rezultaty będą odczuwalne bezpośrednio i natychmiastowo po zagospodarowaniu szlaku w 10 punktów etapowych. 

Całkowita wartość projektu: 1 509 078,49 zł
Kwota dofinansowania: 1 033 589,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.12.2020r. 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku, który obejmuje trzy grupy zadań:
a) zagospodarowanie szlaku w infrastrukturę wodną,
b) kompleksowe oznakowanie szlaku w znaki wodne i drogowe,
c) kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego. 

W ramach zagospodarowania szlaku w infrastrukturę wodną projekt obejmuje (wg. gmin): 

Miasto Kwidzyn:
1. Przystań kajakowa i pole biwakowe.
2. Przenoska w miejscowości Kwidzyn. 

Gmina Kwidzyn:
1. Przenoska w Szadowskim Młynie.
2. Przenoska przy młynie Piekarniak.
3. Likwidacja przeszkody w Brokowie Tychnowieckim.
4. Przystań kajakowa na punkcie widokowym w Marezie.
5. Likwidacja przeszkody – Pastwa. 

Miasto i Gmina Prabuty:
1. Miejsce początkowe na szlaku kajakowym w miejscowości Julianowo.
2. Przenoska na II Młynie. 

Gmina Ryjewo:
1. Przystań dla kajaków w miejscowości Benowo.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content