Gmina Ryjewo

Program YOUNGSTER PLUS

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Ryjewo przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS, na podstawie podpisanej w dniu 29 maja 2018r. umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Program obejmuje wsparcie nauki języka angielskiego uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo. Gmina Ryjewo uzyska wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego prowadzącego zajęcia. Tworzona jest jedna grupa 10 uczniów na podstawie złożonych deklaracji rodziców o chęci uczestnictwa w programie i zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Z tytułu uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczeń będzie wnosił opłatę w wysokości 5,00 zł za miesiąc. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na potrzeby szkoły związane z realizacją Programu. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone do Szkoły przez Wydawnictwo Macmillan.
Gmina Ryjewo przystępując do wspólnej realizacji Programu nauczania języka angielskiego 10 uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 63, 82-420 Ryjewo z terenów wiejskich, stwarza uczniom możliwości uczestnictwa w dodatkowych dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content