ryjewo

Przekazanie laptopów do szkół

Oficjalne przekazanie laptopów zakupionych w ramach programu Zdalna Szkoła+

Gmina Ryjewo pozyskała środki na zakup 18 laptopów w programie Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr I “Powszechnego dostępu do szybkiego internetu” działanie 1.1 ” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grant w wysokości 55.000,00 zł został wykorzystany na zakup 18 szt. laptopów.

W dniu 1 lipca 2020 r. oficjalnie przekazano 18 szt. laptopów do szkół z Gminy Ryjewo.  Laptopy zostaną rozdysponowane wśród uczniów, którzy w czasie epidemii koronawirusa z powodu braków technicznych nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content