Gmina Ryjewo

Referat finansowy

ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU/ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ

II PIĘTRO POK. NR 20
STANOWISKO DS POMOCY PUBLICZNEJ I VAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA AGNIESZKA TOKARSKA
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 33
ADRES MAILOWY: atokarska@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
  • Wniosek w zależności od rodzaju sprawy
  • Aktualne zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych
  • Wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym, uzyskiwanych dochodach i wydatkach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi
  • Dokumenty potwierdzające ważny interes dłużnika lub interes publiczny
UWAGI:
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych obowiązuje ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Inne sprawy w Referacie Finansowym

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content