Gmina Ryjewo

Urząd Stanu Cywilnego

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

PARTER POKÓJ NR 1
URZĄD STANU CYWILNEGO
TELEFON: 55-277-42-70 wew. 12
55-277-48-13
ADRES MAILOWY: pesel@ryjewo.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek można złożyć w
urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie
od miejsca zameldowania.
Każdy, kto spełnia poniższe warunki może
wystąpić z takim wnioskiem:

     ma nadany numer PESEL,

     jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych. 

 Uwagi:

     złożenie wniosku następuje osobiście w Ewidencji
Ludności, Biurze Dowodów Osobistych lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ryjewie,

     za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– za pośrednictwem profilu zaufanego  lub e-dowodu. Pozwalają one
potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
Do logowania się za pośrednictwem  e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

 
Czas załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one
dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu
kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte – zostaną one usunięte
natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego)

 Opłaty: bez opłat

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content