Gmina Ryjewo

Referat organizacyjny

SKŁADANIE WNIOSKU ŻOŁNIERZA REZERWY O USTALENIE I WYPŁATĘ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO

I PIĘTRO POKÓJ NR 9
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Sylwia Lewicka 
TELEFON : 55  277 42 70 w. 29
ADRES MAILOWY: s.lewicka@ryjewo.pl

UWAGA! Udokumentowany wniosek należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  • zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, pracodawcy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami rezerwy (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.881)

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content