Gmina Ryjewo

Referat organizacyjny

STYPENDIUM SPORTOWE

II PIĘTRO POKÓJ NR 24
STANOWISKO DS. OŚWIATY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: KAROLINA PODSIADŁA
TELEFON : 55  277 42 70 w. 23
ADRES MAILOWY: oswiata@ryjewo.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane w nim osiągnięcia sportowe. Potwierdzenie osiągnięcia sportowego powinno zawierać wskazanie wyniku sportowego wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content