Gmina Ryjewo

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

II PIĘTRO POKÓJ NR 21
STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, MIESZKANIOWEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: MONIKA JAKUBIECKA
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 36
ADRES MAILOWY: nieruchomosci@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  • PISEMNY WNIOSEK WŁAŚCICIELA/LI,
  • TUTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI,
  • WYPIS Z KATASTRU NIERUCHOMOŚCI I KOPIĘ MAPY KATASTRALNEJ OBEJMUJĄCĄ NIERUCHOMOŚĆ PODLEGAJĄCA PODZIAŁOWI,
  • DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – JEŚLI BYŁA WYDANE,
  • POZWOLENIE WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRÓW ZABYTKÓW,
  • WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU,
  • PROTOKÓŁ Z PRZYJĘCIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI, WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH,
  • WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY, JEŻELI OZNACZENIE DZIAŁEK GRUNTU W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI JEST INNE NIŻ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
  • ORAZ MAPĘ Z PROJEKTEM PODZIAŁU.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content