Gmina Ryjewo

Urząd Stanu Cywilnego

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

PARTER POKÓJ NR 1
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: WIOLETTA BATOR
TELEFON: 55-277-42-70 wew. 12
55-277-48-13
ADRES MAILOWY: pesel@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: 

 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś JEDEN z następujących dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej
  • decyzja administracyjna
  • orzeczenie sądu
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu
  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś:
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu
  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. 

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content