Referat Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

II PIĘTRO POKÓJ NR 19
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, ŁOWIECTWA, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: JERZY GAJOS
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 32
ADRES MAILOWY: jgajos@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  • WNIOSEK;
  • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO LOKALU STANOWIĄCEGO PUNKT SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH;
  • PISEMNĄ ZGODĘ WŁAŚCICIELA, UŻYTKOWNIKA, ZARZĄDCY LUB ADMINISTRATORA BUDYNKU, JEŚLI PUNKT SPRZEDAŻY BĘDZIE ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU MIESZKALNYM;
  • DECYZJĘ WŁAŚCIWEGO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO POTWIERDZAJĄCĄ SPEŁNIENIE WARUNKÓW SANITARNYCH PRZEZ PUNKT SPRZEDAŻY

Inne sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Menu

Urząd Gminy Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

55 277 42 70, 55 277 43 47, 55 277 42 21

55 277 43 21

ug@ryjewo.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 17.00

piątek - 7.30 - 14.00

Skip to content