WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA - KWIECIEŃ 2017

Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2016r., Nr 102 poz.2147 ) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Położenie nieruchomości

Opis, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Ryjewo, ul. Donimirskich

Działka nr 323/8 o pow. 29 m2

Działka nr 3238/11 o pow.8 m2

GD1I/00025260/6

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na postawienie blaszanego budynku gospodarczego.

Stawka miesięczna czynszu wynosi 0,50 zł za 1m2.

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Ryjewo, ul. Tartaczna

Cz.działki nr 112/6 o pow. 40 m2

GD1I/00007434/5

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Stawka roczna czynszu 0,30 zł za 1m2 .

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Ryjewo, ul. Tartaczna

Cz.działki nr 112/6 o pow. 20 m2

GD1I/00007434/5

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na postawienie blaszanego budynku gospodarczego.

Stawka roczna czynszu 0,50 zł za 1 m2 .

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Mątowskie Pastwiska

Cz.działki nr 61 o pow. 147 m2

GD1I/00011277/7

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Stawka roczna czynszu 0,50 zł za 1 m2 .

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Mątowskie Pastwiska

Cz.działki nr 61 o pow.450 m2

GD1I/00011277/7

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy 20 m2 z przeznaczeniem na ogródek warzywny oraz 430 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Stawka roczna czynszu z przeznaczeniem na ogródek warzywny 0,50 zł za 1 m2 .

Stawka roczna czynszu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 0,20 zł za 1 m2 .

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Jarzębina

Działka nr 62/2 o pow.960 m2

GD1I/00048351/8

Do oddania w dzierżawę, bezprzetargowo, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Stawka roczna czynszu za 1 m2 .

Za rok 2017 czynsz płatny do końca pierwszego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ryjewie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ryjewo, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.ryjewo.pl na okres 21 dni tj. od 21 .04.2017r. do   12.05.2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 21 w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie lub telefonicznie 552774221 wew.36.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.