KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE Z 12.09.2018r.

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE

z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Ryjewo i kandydatów na wójta.

1. Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Ryjewo i kandydatów na wójta wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Ryjewie przy ulicy Lipowej 1 pokój nr 13 (I piętro sala narad)

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 września 2018 r. do godz. 24.00

3. Zgłoszenia kandydatów na wójta, mogą być dokonane najpóźniej w dniu

26 września 2018 r. do godz. 24.00.

4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą dnia

- 13 września w godz. od 7.30 do 15.30,

- 14 września w godz. od 7.30 do 14.00,

- 15 września (sobota) w godzinach od 10.00 do 12.00

- 18-20 września w godzinach od 7.30 do 15.30, dnia 21 września w godzinach od 7.30 do 14.00,

- 24-25 września w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 17 września 2018 r. oraz w dniu 26 września 2018 r. Komisja pełnić będzie dyżur od godz. 7.30 do godz.24.00.

5. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.

 

6.Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:

  • - właściwe Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad.
  • - Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta umieszczone na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku gdansk.kbw.gov.pl/775_kandydaci_na_radnych

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Dariusz Dwórznik

Copyright © 2013. All Rights Reserved.