Zapytanie o cenę na roboty budowlane związane z renowacją kapliczki przydrożnej w miejscowości Trzciano

Ryjewo, dnia 11.04.2013 r.

ZAPYTANIE O CENĘ NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANO

W myśl ustawy z dnia 29.01.2012 r. Prawo zamówień publicznych (art. 69 – 73) zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na roboty budowlane. Ogólna charakterystyka robót budowlanych.

 

OPIS ROBÓT:

 1. RENOWACJA ELEWACJI KAPLICZKI (pow.53,8m2)
  • Oczyszczenie elewacji,
  • Naprawa uszkodzeń elewacji,
  • Rekonstrukcja elementów architektonicznych elewacji,
  • Hydrofobioza zabezpieczająca.
 2. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO (pow. 8,8m2 )
  • Rozebranie starego pokrycia,
  • Montaż,
  • Renowacja detali architektonicznych dachu.
 3. RENOWACJA ŚCIAN WEWNĄTRZ KAPLICZKI
  • Naprawa i wymiana tynków,
  • Rekonstrukcja detali architektonicznych wewnątrz (gzymsy).
 4. WYMIANA OKIEN KAPLICZKI (pow. 5,78m2)
  • Demontaż starych zniszczonych okien,
  • Montaż nowych okien

W załączeniu skan przedmiotu robót.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru dostawcy w oparciu o najniższą zaproponowaną cenę. Oferent winien dać gwarancję na wykonane prace na okres 36 m-cy. Prace planowane są w okresie od 29.04.2013 do 07.06.2013. Płatność w ciągu 14 dni od przekazania faktury i protokołu odbioru.
Proszę o podanie ceny jednostkowej netto i brutto za wykonanie prac renowacyjnych. Oferty należy przesyłać drogą pocztową w opisanych kopertach na adres Urzędu Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo, do dnia 23.04.2013 r. do godz. 12.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Wójt Gminy Ryjewo
Józef Gutowski


Wczytuję ...