Logo Urzędu Gminy Ryjewo

Czyste Powietrze

czyste_powietrz  

W ramach programu „Czyste powietrze” mieszkańcy gminy Ryjewo:

złożyli 236 wnioski o dofinansowanie inwestycji,

zrealizowano 125 przedsięwzięć

na łączną kwotę 2 736 968,01 zł

             ssss        

Zapraszamy do Punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wspiera Wnioskodawców w przygotowaniu Wniosków o dofinansowanie oraz pomaga Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze":

Pokój nr 10 (Sekretariat) w Urzędzie Gminy Ryjewie, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo.
Czynny zgodnie z pracą Urzędu Gminy w Ryjewie,

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl