Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Fundusze Krajowe

Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo

W ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo” wykonano kompleksową i głęboką modernizację energetyczną – 4 obiektów użyteczności publicznej:

 • Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie,
 • Urzędu Gminy w Ryjewie,
 • Zespołu Szkół w Ryjewie,
 • Szkoły Podstawowej w Straszewie.


W poszczególnych budynkach w ramach termomodernizacji wykonano:

Budynek GOK i OSP w Ryjewie

 1.  Zmiana źródła zasilania c.o. – montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny) z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Wymiana grzejników typu favier na grzejniki płytowe wyposażone w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe). Montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach stalowych. Montaż regulacji godzinowo – dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
 2. Wymiana okien drewnianych
 3. Docieplenie nieocieplonej części stropodachu. Wymiana pokrycia dachowego
 4. Docieplenie ścian zewnętrznych. Docieplenie podcieni
 5. Wymiana drzwi starego typu


Wykonawca – Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „Rodło” Kwidzyn.

Budynek Urzędu Gminy w Ryjewie

 1. Zmiana źródła zasilania c.o. – montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny) z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Wymiana instalacji c.o. – montaż grzejników płytowych z urządzeniami do regulacji miejscowej (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe). Montaż regulacji godzinowo- dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych. Docieplenie ścian przy gruncie.
 3. Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza.
 4. Wymiana drzwi zewnętrznych.


Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.

Budynek Zespołu Szkół w Ryjewie

 1. Docieplenie stropodachu
 2. Wymiana okien starego typu
 3. Wymiana drzwi starego typu


Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.

Budynek Szkoły Podstawowej w Straszewie

 1. Zmiana źródła zasilania c.o. – montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny) z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Montaż instalacji c.o. Na bazie grzejników płytowych wyposażonych w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe). Montaż regulacji godzinowo – dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych. Konieczne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
 3. Docieplenie stropodachu
 4. Wymiana drzwi stalowych
 5. Wymiana zasobnika c.w.u. Zmiana źródła zasilania zasobnika c.w.u. w okresie grzewczym na kocioł opalany biomasą.


Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.

Zagadnienia finansowe

Wartość inwestycji –  1.785.260,02 zł. (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 02/100).

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Koszt kwalifikowany zadania w RPO       1.660.996,93 zł.

Koszt kwalifikowany zadania w WFOŚ    1.439.187,00 zł.

Uzyskane dofinansowania :1.411.847,39 – środki RPO WP

180.000,00 – środki pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku

Środki własne Gminy:            193.412,63

Termin realizacji – styczeń 2017 do czerwiec 2018 roku

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach udzielonej pożyczki w wysokości 180.000,00 zł

https://wfos.gdansk.pl/