Logo Urzędu Gminy Ryjewo

Program Ciepłe Mieszkanie

1460x616  

 

  • liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych,

3

  • liczbie zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych,

1

  • sumarycznej kwocie wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym.

24.600,00 PLN

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Programu Ciepłe Mieszkanie
Format: pdf, 197.3 kB
Wzór wniosku o dofinansowanie
Format: docx, 105.14 kB
Instrukcja wypełniania wniosku
Format: pdf, 110.82 kB
Wzór umowy o dofinansowanie
Format: pdf, 165.11 kB
Wzór wniosku o płatność
Format: docx, 99.82 kB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Format: pdf, 120.35 kB
Program Priorytetowy
Format: pdf, 223.17 kB
Załącznik do programu
Format: pdf, 202.13 kB