Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Kościoły

Kościół p.w. Św. Katarzyny w Straszewie

Najstarszy z zachowanych kościołów w gminie Ryjewo. Został wzniesiony w 1647 roku, prawdopodobnie na reliktach wcześniejszej budowli (z końca XIII lub początku XIV wieku). W 2 połowie XVII wieku parafia w Straszewie utraciła samodzielność i stała się częścią parafii w Tychnowach. Ponowne erygowanie parafii nastąpiło w 1923 roku. Kościół ten jest przykładem jednonawowego kościółka wiejskiego, pierwotnie być może ze stojącą nieopodal drewnianą dzwonnicą. W 1819 roku do kościoła dobudowano wieżę, w 1867 roku kościół przeszedł gruntowny remont, nieopodal zbudowano także plebanię i kapliczkę na cmentarzu. Z parafii pochodził bł. ks. Władysław Demski, beatyfikowany przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 r. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków woj. pomorskiego [nr 72/83 z dnia 30.05.1984]

Kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny