Logo Urzędu Gminy Ryjewo

Szkoła Podstawowa im. Księdza Władysława Demskiego

Straszewo 55, 82-420 Ryjewo,
tel: +48 55 621 16 82
www.szkolastraszewo.szkolna.net
e-mail: sekretariat@szkolastraszewo.pl
Dyrektor jednostki: Małgorzata Sejka