Logo Urzędu Gminy Ryjewo
Powróć do: Referat Finansowy

ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU/ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ

II PIĘTRO POK. NR 20
STANOWISKO DS POMOCY PUBLICZNEJ I VAT
OSOBA ODPOWIEDZIALNA AGNIESZKA TOKARSKA
TELEFON : 55  277 42 70 WEW. 33
ADRES MAILOWY: atokarska@ryjewo.pl

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  • Wniosek w zależności od rodzaju sprawy
  • Aktualne zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych
  • Wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym, uzyskiwanych dochodach i wydatkach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi
  • Dokumenty potwierdzające ważny interes dłużnika lub interes publiczny


UWAGI:
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych obowiązuje ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.